Kyrkor

Baca Lighting – S:t Olai kyrka – Norrköping, Sweden

Kyrkor

Kyrkans utmaningar 
Kyrkor är oftast historiska byggnader med historiska armaturer och ljuskällor, vilket gör dem svårare att belysa. För att förstå varför belysning av kyrkor är en utmaning vänder vi oss till EU kommissionen. EU kommissionen har beslutat om en stegvis utfasning av ljuskällor.

Den första energiboven att utfasas var glödlampan år 2009. Bara genom att ta bort glödlampan kunde man spara upp till 15 miljoner ton i koldioxidutsläpp per år i Europa. Genom att byta till energieffektiva ljuskällor såsom LED kan vi spara upp till 80% i energikostnader. Detta innebär att när de sista glödlamporna har slutat brinna måste valet för en alternativ lösning vara gjort.

Baca Lighting kan erbjuda en stegvis eller komplett upprustning av er ljusanläggning genom att byta ut glödlampor mot energieffektiv LED- belysning. Glödlampor och LED-belysning skiljer sig åt rent tekniskt och därför också i hur man ljusreglerar dem. Med hjälp av ett skräddarsytt Philips Dynalite styrsystem löser vi ljusregleringsproblemet och får därigenom oändliga möjligheter för att skapa olika atmosfärer i kyrkan.

För när man tänker på det, så är dop, nattvard, bröllop och begravning i grunden olika men i dagsläget oftast ljussatt på samma sätt.