Parkeringshus

Plats: Skövde

Styrsystem: Pharos
Armatur: Color Kinetics

Belysning med styrsystemslösning och programmering utförd av Baca Lighting