Lexus

Plats: Linköping

Styrsystem: Dynalite
Armatur: Baca Lighting

Belysning med styrsystemslösning och programmering utförd av Baca Lighting