Scandic Anglais

Plats: Stockholm

Styrsystem: Dynalite 

Styrsystemslösning och programmering utförd av Baca Lighting