New York Bar & Grill

Plats: Norrköping

Styrsystem: Dynalite 

Styrsystemslösning och programmering utförd av Baca Lighting